THAM GIA MỖI NGÀY NHẬN ĐẦY XU THƯỞNG

227

Không những nhận thưởng nhờ đăng nhập hàng ngày mà bạn còn nhận thêm nhiều xu thưởng dựa vào thời gian online mỗi ngày chỉ có tại Vua Câu Cá trên VN88.

ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN:

  1. Chương trình khuyến mãi này bắt đầu từ 00:00:01 (GMT+8) ngày 15/02/2019.
  2. Thành Viên cần đăng nhập vào trò chơi Vua Câu Cá bằng thiết bị di động và tham gia vào trò chơi để có cơ hội nhận ngay giải thưởng như sau:
THỜI GIAN YÊU CẦUTHƯỞNG
Tham gia trong 3 Phút30 Xu
Tham gia trong 6 Phút50 Xu
Tham gia trong 12 Phút80 Xu
Tham gia trong 15 Phút100 Xu
Tham gia trong 20 Phút150 Xu
Total410 Xu
  1. Giải thưởng cần được xác nhận theo cấp bậc liên tiếp.
  2. Giải thưởng của từng cấp bậc sẽ được cài đặt lại sau khi nhận thưởng.
  3. Thành Viên hợp lệ nhấp chọn nút “NHẬN THƯỞNG” tại mục Mail trong trò chơi và giải thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản Vua Câu Cá.
  4. Mức thưởng chỉ có hiệu lực trong ngày và mức thưởng sẽ được cài đặt lại ở mức ban đầu vào ngày tiếp theo.
  5. VN88 có quyền ngưng chương trình khuyến mãi này vào bất kỳ thời gian nào.
  6. Các Quy Định Chung về khuyến mãi của VN88 được áp dụng.