Phan Thanh Vân – Mã : VN88002

523

Thông tin :

Họ tên : Phan Thanh Vân
Biệt danh : 
Ngày sinh : 09/10
Số đo : 86/62/88
Chiều cao : 1.70m
Quê quán : Thanh Hóa
Nghề nghiệp : PG, Người mẫu tự do
Mã bình chọn : VN88002