DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG KM FAN BÓNG ĐÁ TRUNG THÀNH NAM MỸ & CHÂU PHI

149

Kết quả chương trình “FAN BÓNG ĐÁ TRUNG THÀNH NAM MỸ & CHÂU PHI”

CƯỢC BÓNG ĐÁ THƯỞNG THẢ GA

Thông tin khuyến mãi:

  • Sản phẩm: A, E Thể thao.
  • Thời gian: 08/06/2019 – 30/06/2019 (GMT+8).
  • Số lượng thành viên tham gia: 2901.
  • Số lượng thành viên trúng thưởng: 288.

Danh sách thành viên trúng thưởng:

STTTên đăng nhậpGiải thưởng
1cu*****Thẻ Game 2 Triệu Đồng
2ghu*****
3jw*****dy
4be*****hn
5bw*****
6bw*****47
7fo*****
8ni*****IJ
9try*****Cc
10cz*****
11qo*****68
12nu*****
13no*****Z7
14ka*****tD
15ka*****GJ
16qe*****c9
17sa*****F
18ty*****FA
19ke*****
20ru*****vF
21ly*****cb
22ngi*****DX
23mz*****9
24ce*****A8
25kz*****9Z
26xz*****m
27ngi*****1u
28sw*****Thẻ Game 1 Triệu Đồng
29ne*****BI
30bw*****c8
31qu*****39
32gz*****3L
33ta*****sI
34vi*****bZ
35qo*****
36ce*****c7
37my*****3B
38bu*****
39lu*****
40ngo*****Y8
41le*****S
42xa*****R
43no*****04
44nhy*****
45sw*****2
46vu*****c3
47ghe*****0T
48po*****eo
49rw*****0e
50xz*****fA
51jz*****Q5
52le*****8
53ngy*****t4
54sy*****dS
55vw*****pM
56je*****K4
57fe*****4L
58xo*****i4
59phw*****fI
60quo*****LO
61qw*****5A
62qy*****0C
63gw*****Wz
64tz*****fl
65phi*****jM
66mu*****Lk
67ne*****6
68ne*****jf
69jo*****8
70ne*****8H
71ga*****44
72my*****35
73re*****EP
74cy*****i8
75qe*****IH
76xy*****1E
77su*****K
78ga*****48
79gho*****Ax
80gw*****06
81nu*****7
82xy*****
83ku*****
84lw*****cr
85kz*****0k
86su*****3
87nga*****y9
88pe*****Z
89ta*****84
90ry*****Qd
91bu*****p
92gha*****
93quw*****6
94gha*****oR
95gz*****o7
96mo*****xk
97su*****
98qua*****8b
99ngo*****w3
100ca*****E
101gw*****1n
102nga*****T
103wu*****5k
104ji*****U4
105phz*****1B
106phy*****T
107xz*****Wd
108tro*****8X
109si*****J
110nhw*****w
111mw*****V8
112ve*****JV
113pw*****Sk
114ny*****Ri
115gw*****s3
116jw*****wX
117quz*****ul
118tro*****
119ghu*****hz
120quw*****Av
121ngy*****x1
122ngi*****3
123mi*****
124ngz*****Ir
125ghz*****0V
126quo*****xf
127nhe*****3T
128je*****1t
129gi*****3C
130no*****l
131fy*****
132nw*****po
133co*****GB
134ly*****PL
135tri*****j4
136xu*****m8
137gho*****K
138wi*****5p
139pha*****lM
140ba*****1
141ma*****1g
142rw*****
143qy*****Dj
144pw*****Y
145fa*****48
146qe*****Pk
147qa*****1
148ghu*****T1
149que*****nV
150go*****
151cy*****o
152ky*****mq
153ghy*****06
154be*****tz
155bw*****
156tre*****
157ge*****2
158ry*****Ir
159ly*****
160ngo*****li
161so*****K3
162qu*****
163pi*****j
164quy*****XL
165fw*****
166ne*****VH
167ca*****La
168ghy*****Mn
169tw*****PX
170nz*****em
171fw*****TC
172xw*****BJ
173nhw*****2
174ghz*****qb
175ngi*****BL
176pu*****wq
177tri*****
178be*****
179fe*****36
180fz*****
181ngw*****D9
182cy*****qw
183quo*****
184no*****8w
185nga*****y6
186fo*****
187va*****1
188to*****oEThẻ Game 500 ngàn đồng
189qua*****
190si*****u
191tu*****x
192nz*****5J
193nu*****G
194phi*****x7
195trz*****
196gi*****S
197nho*****
198va*****7t
199tre*****9s
200ko*****
201fa*****iB
202vw*****
203quw*****a9
204go*****
205na*****y7
206ju*****7T
207lw*****
208trz*****
209tra*****OF
210tu*****3v
211cu*****I0
212pe*****es
213fa*****Y
214quz*****H
215ka*****q8
216ce*****bX
217ra*****
218lu*****8V
219gho*****36
220ta*****XM
221gz*****m2
222fi*****5w
223lz*****36
224fy*****y6
225lu*****5q
226lu*****s6
227nhi*****L
228qe*****Jo
229se*****ZE
230ko*****S
231nhz*****
232quu*****9P
233ci*****p8
234que*****sU
235fz*****
236vy*****3
237vy*****zh
238ngi*****H2
239ghw*****H
240ngu*****4
241te*****
242ghu*****S3
243pho*****9r
244mz*****L
245jz*****
246mo*****V
247ni*****
248su*****n
249vw*****xk
250ka*****2
251ty*****94
252ngu*****7w
253ma*****s
254we*****v
255so*****a9
256te*****8q
257cz*****Jc
258pu*****I
259co*****X
260nha*****7I
261lz*****hX
262co*****sj
263pho*****ae
264pa*****U7
265lu*****u
266nhw*****SA
267co*****zx
268phz*****g
269ry*****S
270fu*****y
271ghe*****1E
272ngy*****Sb
273ly*****
274xi*****96
275nhi*****u9
276phu*****o9
277vy*****xW
278co*****Mp
279pu*****OX
280lu*****
281wa*****B
282vu*****I3
283qu*****13
284lo*****
285ngz*****j
286wi*****19
287so*****J
288pw*****92

 

LƯU Ý KHI NHẬN THƯỞNG:

**Tiền thưởng đã được cập nhật vào tài khoản thành viên trúng thưởng khi danh sách được công bố.

**Nếu thành viên nằm trong danh sách trúng thưởng nhưng chưa nhận được giải thưởng vui lòng liên hệ nhân viên hỗ trợ trực tuyến VN88.

**Thành viên chịu phí nạp thẻ game 10%.

Chúc mừng tất cả thành viên trúng thưởng, tất cả thành viên có thể tiếp tục tham gia chương trình khuyến mãi mới của VN88 tại đây.