DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG KM CHƠI TIẾN LÊN – NHẬN THƯỞNG THẺ CÀO

151

Kết quả chương trình khuyến mãi “CHƠI TIẾN LÊN – NHẬN THƯỞNG THẺ CÀO”

khuyen mai tien len thang 6

Thông tin khuyến mãi:

  • Sản phẩm: bài Tiến Lên.
  • Thời gian: 01/06/2019 – 30/06/2019 (GMT+8).
  • Số lượng thành viên tham gia: 1536.
  • Số lượng thành viên trúng thưởng: 488.

Danh sách thành viên trúng thưởng:

STTTên đăng nhậpGiải thưởng
1nge*****woThẻ Cào 500 Ngàn
2sy*****
3ce*****4j
4ty*****59
5ma*****e2
6qi*****r
7nu*****
8ghe*****mf
9qo*****su
10xy*****4x
11qo*****cg
12tre*****
13ghi*****f9
14ghy*****mv
15qo*****j
16qui*****91
17jo*****s4
18sy*****kr
19qo*****ml
20ga*****s
21ry*****24
22ghe*****4g
23ku*****3u
24cu*****jx
25wu*****tk
26qo*****99
27fe*****1w
28phy*****tv
29quy*****
30quu*****t
31pi*****uu
32wi*****
33ve*****pf
34pho*****90
35xa*****t7
36na*****
37qa*****fi
38phy*****7c
39ghe*****ls
40ka*****0f
41quy*****64
42ko*****
43nho*****s
44cu*****z
45gha*****n
46ro*****
47quo*****su
48ne*****y4
49ko*****r
50try*****6w
51quy*****8j
52fy*****
53ba*****h7
54phe*****6g
55ke*****f5
56ki*****
57si*****0g
58bi*****z2
59phy*****4
60ku*****0r
61qo*****4b
62go*****g6
63me*****m
64vu*****r
65ri*****1d
66li*****0i
67nu*****06
68nga*****12
69ry*****7k
70co*****d3
71bo*****
72fo*****o7
73wa*****4
74po*****9y
75ghi*****fj
76ghy*****
77ro*****
78va*****30
79pho*****c3
80phu*****4
81xe*****yb
82ghu*****n
83ngy*****d
84ri*****
85mi*****t1
86ti*****a
87bu*****p2
88so*****fu
89tru*****xx
90xy*****p
91ra*****og
92ba*****jh
93xi*****22
94nga*****
95ge*****51
96qe*****mq
97vu*****yb
98nu*****pj
99gho*****l7
100xi*****57
101ki*****
102que*****Thẻ Cào 300 Ngàn
103ji*****a8
104ty*****
105gi*****z0
106ty*****ur
107ta*****m0
108pe*****0m
109nho*****ql
110me*****28
111vi*****
112ca*****s4
113nhe*****al
114gha*****
115quu*****52
116qui*****
117nu*****
118me*****0u
119ty*****5p
120na*****
121ni*****
122tro*****
123qe*****
124xa*****
125ghe*****jc
126ti*****
127ni*****4f
128ji*****wm
129nho*****b
130we*****9m
131ke*****c
132ngo*****kn
133mo*****l0
134phe*****mc
135sy*****7g
136qu*****vk
137vu*****9
138no*****
139ra*****c3
140bi*****
141me*****m9
142quo*****uu
143be*****25
144pe*****
145ba*****
146ji*****h0
147phi*****f
148nu*****ri
149qi*****
150qe*****y
151ka*****
152wo*****a
153pe*****o4
154pi*****06
155tu*****ze
156ky*****ly
157la*****9g
158qi*****a
159by*****oh
160cu*****s1
161gi*****yh
162fo*****
163ngy*****bl
164jo*****au
165bu*****u8
166wy*****0z
167gy*****lb
168su*****na
169bi*****zq
170li*****
171no*****wi
172fi*****kt
173by*****
174qo*****
175mi*****ek
176ry*****rr
177ru*****13
178ta*****gi
179gi*****fq
180phy*****te
181lo*****3
182wu*****i1
183fo*****75
184cy*****9m
185gha*****0q
186nu*****f5
187pu*****fg
188nho*****02
189bu*****f
190ny*****s0
191my*****d0
192jy*****
193no*****ty
194tri*****j5
195ny*****bx
196wa*****ec
197po*****i
198to*****df
199vi*****
200phu*****c3
201ngy*****7g
202ni*****4g
203bu*****muThẻ Cào 200 Ngàn
204pha*****wj
205ju*****er
206ne*****5g
207sy*****
208le*****n
209po*****
210pha*****zo
211by*****vm
212tro*****6
213we*****qd
214xe*****10
215ge*****gu
216na*****0z
217ji*****24
218wi*****3a
219to*****z3
220pa*****vf
221ngi*****i6
222pe*****yt
223ko*****kq
224vi*****
225ngy*****s
226tu*****5b
227py*****no
228nge*****u
229nge*****08
230ci*****a
231ghu*****59
232my*****0
233la*****jn
234ne*****t8
235to*****
236ba*****22
237ge*****b
238xe*****bi
239fi*****46
240gu*****4w
241tru*****jf
242fe*****z7
243ghu*****s9
244pho*****l8
245ma*****nx
246ghi*****6r
247ki*****ex
248na*****9o
249ki*****9x
250fy*****w1
251mi*****h4
252xe*****38
253nhi*****va
254ngy*****op
255co*****hf
256je*****i2
257pa*****
258tra*****yh
259bo*****8
260fi*****
261tu*****
262ngu*****kv
263ngu*****7d
264ni*****
265ti*****m0
266qe*****8
267nhu*****mt
268ju*****
269ku*****eh
270ra*****
271nhi*****1u
272va*****c
273no*****hb
274po*****q
275ngy*****gr
276lo*****
277se*****v6
278qu*****z
279ngo*****mm
280ky*****m
281phy*****29
282xi*****6
283ghi*****em
284ny*****si
285lo*****4f
286ty*****
287we*****66
288qua*****h
289mu*****
290vy*****rj
291gu*****33
292phe*****cr
293po*****xi
294ngu*****4p
295pu*****ll
296ku*****
297ni*****x2
298mu*****
299pa*****7h
300quo*****ee
301ja*****q
302ja*****5z
303vu*****t7
304va*****7e
305we*****54
306wy*****w7
307we*****qx
308quo*****5u
309no*****t7
310ngu*****
311quy*****d
312po*****to
313te*****8m
314lu*****fx
315fy*****j2
316sy*****
317wi*****xm
318quy*****b6
319so*****7h
320pu*****rr
321ne*****
322qy*****l
323wy*****
324tro*****xb
325pi*****c3
326nho*****95
327ge*****za
328nge*****bi
329nha*****9f
330tru*****vt
331pe*****3n
332xe*****v4Thẻ Cào 100 Ngàn
333xi*****h9
334ti*****pa
335xo*****6x
336lu*****o
337gy*****
338li*****s8
339sa*****6
340nhe*****lq
341pho*****1l
342to*****f9
343fa*****k
344co*****j2
345my*****
346nhu*****
347ko*****b9
348ke*****c
349gy*****
350ngi*****1w
351tri*****u
352wu*****b
353wy*****9w
354nu*****3
355ni*****
356nhu*****6a
357vu*****81
358try*****c5
359tra*****fz
360ce*****c
361ra*****2a
362we*****91
363pho*****z
364wi*****8p
365ci*****j
366quu*****x
367vi*****i2
368fa*****ag
369ty*****yd
370wi*****17
371tru*****zy
372by*****ns
373nhy*****
374xo*****
375ri*****ta
376co*****7d
377pho*****s5
378ke*****a
379phu*****pl
380qe*****nn
381jy*****
382co*****7w
383so*****
384wi*****ml
385phi*****pe
386te*****
387ngi*****30
388cu*****06
389ngi*****54
390gy*****01
391ly*****88
392je*****p
393tu*****98
394nhe*****
395ge*****ep
396try*****bt
397ca*****q7
398co*****m2
399tu*****
400ca*****
401ko*****
402qy*****rp
403gi*****e6
404ke*****
405wy*****xu
406wu*****k3
407me*****h
408jo*****
409nhy*****qo
410xu*****99
411wy*****k6
412ku*****
413ghe*****u7
414ca*****71
415gy*****
416qa*****gu
417ghe*****
418mo*****y2
419wo*****
420phu*****11
421ry*****f
422ngo*****ze
423tro*****0k
424ca*****vc
425wy*****
426nhe*****3a
427je*****ag
428wu*****y
429vu*****1k
430wi*****zo
431le*****tq
432ki*****
433ny*****j
434lo*****qc
435wi*****sj
436sy*****cp
437mu*****l6
438xu*****
439tro*****ps
440xi*****ez
441ba*****k8
442ngu*****om
443ro*****m5
444pi*****q4
445qy*****ws
446wy*****g8
447tre*****ri
448ke*****3a
449nho*****
450mu*****8
451ca*****5l
452mi*****
453ka*****8
454ke*****bw
455qo*****wu
456mu*****21
457xy*****4
458gho*****2
459be*****6c
460ty*****o0
461bi*****
462ky*****qh
463vo*****xb
464tre*****7n
465fi*****g4
466que*****34
467ghe*****2m
468ta*****2k
469tu*****
470ka*****z
471bu*****6o
472fo*****uh
473phy*****g
474lo*****vp
475pe*****hl
476phe*****qv
477no*****l
478je*****
479ry*****
480fa*****3u
481ngi*****
482te*****4q
483se*****
484jo*****n7
485gho*****56
486ci*****p7
487fo*****4r
488vo*****

LƯU Ý KHI NHẬN THƯỞNG:

**Tiền thưởng đã được cập nhật vào tài khoản thành viên trúng thưởng khi danh sách được công bố.

**Nếu thành viên nằm trong danh sách trúng thưởng nhưng chưa nhận được giải thưởng vui lòng liên hệ nhân viên hỗ trợ trực tuyến VN88.

**Thành viên chịu phí nạp thẻ cào.

Chúc mừng tất cả thành viên trúng thưởng, tất cả thành viên có thể tiếp tục tham gia chương trình khuyến mãi mới của VN88 tại đây.