DANH SÁCH THƯỞNG KM BẮN CÁ HÀNG NGÀY – NHẬN THƯỞNG CÀNG TO 16/06 – 30/06

216

Kết quả chương trình khuyến mãi “BẮN CÁ HÀNG NGÀY – NHẬN THƯỞNG CÀNG TO”

ban ca hang ngay thang 6-1

Thông tin khuyến mãi:

  • Sản phẩm: Tất cả các trò chơi bắn cá.
  • Thời gian: 16/06/2019 – 30/06/2019 (GMT+8).
  • Số lượng thành viên tham gia: 2036.
  • Số lượng thành viên trúng thưởng: 388.

Danh sách thành viên trúng thưởng:

STTTên đăng nhậpGiải thưởng
1fi*****io500 NGÀN ĐỒNG
2lu*****d
3086*****57
4fa*****sb
5xu*****7x
6sa*****x0
7ra*****
8qa*****mb
9re*****
10qu*****y
11que*****68
12sa*****
13mi*****te
14phy*****ae
15la*****4
16ci*****fr
17we*****o1
18fo*****
19vy*****n
20xo*****e0
21co*****y9
22jy*****yi
23ky*****67
24ngi*****12
25bi*****aq
26ve*****ru
27ra*****m
28xy*****ro
29ci*****e9
30se*****43
31ga*****kp
32lo*****o2
33fu*****d3
34lo*****t
35tu*****yh200 NGÀN ĐỒNG
36gi*****
37ji*****16
38fa*****5a
39mu*****13
40nhi*****a
41ph*****
42Mq*****
43Lo*****o123
44Sk*****10
45Ki*****n318
46Ng*****ok22789
47Tu*****c373
48Ti*****
49Ho*****997
50ha*****8778
51Th*****n1984
52Ph*****ankevin8
53nh*****hai
54ri*****as
55tru*****ej
56ti*****rz
57ji*****xe
58ju*****av
59ri*****us
60phu*****i9
61qa*****qf
62phu*****j5
63su*****49
64pi*****m4
65ghi*****dy
66wy*****37
67ke*****e3
68gu*****
69que*****il
70cy*****ac
71xe*****p
72tu*****53
73pu*****ao
74qi*****yh
75my*****km
76nha*****
77ngu*****c
78ca*****z
79lu*****l
80by*****k2
81ti*****74
82nhi*****8c
83xo*****98
84so*****5c
85ju*****g0
86qo*****3f
87tu*****20
88phi*****e7
89quo*****xv
90quy*****
91nhe*****r0
92ry*****xt
93ga*****7s
94py*****qr
95tru*****cb
96le*****l3
97go*****no
98lu*****l2
99qui*****n
100ci*****1f
101po*****ip
102na*****
103no*****f
104phu*****
105bi*****xe
106ly*****q1
107wy*****t
108no*****wn
109ra*****t
110mu*****7e
111xe*****7y
112sy*****ef
113qu*****z8
114by*****us
115je*****5o
116ri*****ln
117gy*****1a
118re*****h
119nhi*****hv
120quo*****ql
121ce*****
122gho*****35
123nha*****k3
124bi*****1h
125so*****5y
126sy*****t8
127jo*****g
128fe*****q4
129qe*****md
130nho*****v6
131tru*****zp
132ga*****
133re*****q8
134my*****
135xo*****h
136ry*****n
137bo*****bv
138ve*****ie
139ngy*****n
140ghe*****
141ghy*****t0
142ce*****jj
143nha*****
144bi*****v1
145nhi*****v5
146ki*****to
147ri*****dj
148si*****4
149te*****g6
150me*****xz
151gi*****o
152no*****az
153ti*****fg
154my*****lv
155phi*****
156pi*****zt
157vi*****s9
158gho*****e
159we*****ds
160xe*****x4
161to*****sq
162te*****4z
163nhu*****s4
164wi*****gz
165ne*****x
166ghi*****0t
167sy*****p5100 NGÀN ĐỒNG
168qua*****3
169ke*****
170Nh*****c
171ly*****7
172Nq*****mht
173Pi*****1
174lo*****155a
175Ba*****8
176vn*****
177o8*****692
178Tu*****
179tu*****jhj
180Ha*****3kg
181co*****iv
182no*****
183se*****
184ci*****bm
185pi*****mu
186ly*****18
187ja*****6
188qa*****hj
189we*****8u
190bi*****f
191ngy*****4x
192my*****d3
193ca*****wm
194gi*****3e
195vu*****ca
196te*****6c
197qui*****f
198we*****gd
199nhe*****a
200xo*****
201tu*****
202xe*****z5
203vu*****bw
204bo*****
205re*****je
206qo*****zg
207go*****sq
208wa*****51
209ry*****82
210que*****ll
211tro*****uo
212fo*****5
213ku*****
214pha*****9a
215ne*****yo
216ghe*****1c
217ka*****3
218ga*****
219by*****
220qy*****s5
221so*****cw
222ke*****
223mo*****n5
224co*****ac
225ja*****nz
226bo*****8b
227ca*****u
228xo*****53
229ry*****
230xe*****
231lu*****4l
232be*****co
233no*****g6
234xo*****9k
235cu*****i4
236ne*****d
237su*****2q
238jy*****7
239va*****3q
240fo*****
241fy*****0a
242tra*****o5
243xu*****hw
244ne*****rl
245gha*****3n
246nga*****3
247ja*****vc
248my*****ue
249phy*****bv
250by*****i8
251ra*****
252ni*****
253phe*****3v
254to*****9o
255ti*****48
256qe*****1q
257fo*****s4
258nhe*****66
259fa*****kq
260mi*****e
261vu*****41
262to*****o
263pha*****06
264nhi*****ij
265ry*****ab
266na*****7u
267qi*****
268mi*****mn
269vu*****a
270nhe*****w9
271ghe*****79
272my*****e
273ba*****0
274wa*****1r
275ru*****
276ghi*****u6
277wo*****ue
278bo*****hp
279ki*****z
280py*****1
281qo*****
282ly*****i6
283we*****7b
284vu*****i6
285ti*****6
286lo*****as
287qa*****fm
288vi*****r5
289fy*****ce
290tre*****7t
291ngi*****
292nga*****
293nu*****34
294gi*****pg
295si*****
296ry*****oc
297ro*****oo
298me*****0m
299ry*****x
300ca*****qw
301ju*****r4
302ja*****
303tra*****
304pi*****fs
305phi*****7t
306phi*****xg
307jy*****s
308qua*****lk
309fu*****2z
310bo*****
311ghy*****pi
312bu*****xs
313que*****
314ghu*****it
315cy*****24
316pho*****jg
317tre*****k5
318gu*****ut
319quy*****hs
320te*****tf
321nhy*****e
322ve*****ha
323ngi*****om
324bu*****p
325quy*****x
326ji*****7v
327ko*****qn
328tri*****9d
329ne*****xv
330nhu*****im
331ca*****q
332qe*****hk
333ve*****6
334cy*****
335bo*****bv
336ko*****xa
337ghe*****os
338sy*****01
339ka*****38
340we*****d6
341qi*****b4
342bi*****4
343ke*****
344nge*****5k
345lo*****cb
346ra*****9i
347mo*****x2
348se*****
349pa*****
350ta*****
351tu*****z3
352ge*****uo
353vu*****g
354ba*****h1
355tro*****wf
356ngu*****h4
357ba*****2d
358pu*****uz
359to*****4q
360phy*****d8
361nhe*****t9
362qu*****j1
363nu*****es
364go*****2e
365vy*****y8
366ra*****
367pha*****vg
368mu*****zp
369ra*****
370go*****rg
371ghu*****hh
372ko*****3l
373qa*****c4
374nga*****
375ki*****nn
376ji*****6w
377no*****i
378phi*****d
379cy*****6t
380lo*****
381vi*****m
382fi*****k
383qe*****t
384ngy*****
385gha*****
386me*****wt
387phy*****2d
388lu*****0y

LƯU Ý KHI NHẬN THƯỞNG:

**Tiền thưởng đã được cập nhật vào tài khoản thành viên trúng thưởng khi danh sách được công bố.

**Nếu thành viên nằm trong danh sách trúng thưởng nhưng chưa nhận được giải thưởng vui lòng liên hệ nhân viên hỗ trợ trực tuyến VN88.

Chúc mừng tất cả thành viên trúng thưởng, tất cả thành viên có thể tiếp tục tham gia chương trình khuyến mãi mới của VN88 tại đây.