DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG KHAI TIỆC BÓNG ĐÁ – GOM QUÀ VỀ NHÀ

157

Thông tin khuyến mãi:

  • Sản phẩm: Bóng Đá
  • Thời gian: 03/08/2019 – 31/08/2019 (GMT+8)
  • Số lượng thành viên tham gia: 3202
  • Số lượng thành viên trúng thưởng: 288

khuyen mai bong da

Danh sách thành viên trúng thưởng:

STTTên đăng nhậpGiải thưởng
1qu*u*a*b*ayĐiện thoại Samsung Galaxy S10+ 128GB
2r*u*3i*c*3iTour du lịch Thái Lan 5N4Đ dành cho 2 người ( * )
3q*y*4*x*47Tour du lịch Thái Lan 5N4Đ dành cho 2 người ( * )
4v*u*g*m*g0Smart Tivi LG 4K 43 inch 43UM7400PTA 2019
5j*a*2*n*28Smart Tivi LG 4K 43 inch 43UM7400PTA 2019
6c*u*oj*l*ojSmart Tivi LG 4K 43 inch 43UM7400PTA 2019
7g*u*b4*t*b4Smart Tivi LG 4K 43 inch 43UM7400PTA 2019
8tr*o**ng*xgSmart Tivi LG 4K 43 inch 43UM7400PTA 2019
9q*u*q*g*q0Smart Tivi LG 4K 43 inch 43UM7400PTA 2019
10w*y*gv*nh*gvSmart Tivi LG 4K 43 inch 43UM7400PTA 2019
11b*y***t7Giày bóng đá Nike Mercurial Superfly 7 Elite SE FG
12c*y*5r**5rGiày bóng đá Nike Mercurial Superfly 7 Elite SE FG
13x*e*z**z9Giày bóng đá Nike Mercurial Superfly 7 Elite SE FG
14r*u*ib**ibGiày bóng đá Nike Mercurial Superfly 7 Elite SE FG
15x*e*5w**5wGiày bóng đá Nike Mercurial Superfly 7 Elite SE FG
16tr*o***qfGiày bóng đá Nike Mercurial Superfly 7 Elite SE FG
17q*i*00**00Giày bóng đá Nike Mercurial Superfly 7 Elite SE FG
18gh*i*2r**2rGiày bóng đá Nike Mercurial Superfly 7 Elite SE FG
19w*a*4v**4vGiày bóng đá Nike Mercurial Superfly 7 Elite SE FG
20qu*u*1p**1pGiày bóng đá Nike Mercurial Superfly 7 Elite SE FG
21p*e*i*j*isThẻ game 3 triệu đồng
22p*e*qh*k*qhThẻ game 3 triệu đồng
23v*a*dt*gh*dtThẻ game 3 triệu đồng
24l*i*8z*f*8zThẻ game 3 triệu đồng
25t*u*vi*r*viThẻ game 3 triệu đồng
26k*u**tr*q3Thẻ game 3 triệu đồng
27r*y*xl*v*xlThẻ game 3 triệu đồng
28b*o*uw*tr*uwThẻ game 3 triệu đồng
29qu*a*dp*w*dpThẻ game 3 triệu đồng
30x*a*q*q*qjThẻ game 3 triệu đồng
31n*e*z*qu*ztThẻ game 3 triệu đồng
32f*a*9h*p*9hThẻ game 3 triệu đồng
33s*i*m*ph*muThẻ game 3 triệu đồng
34gh*i*y9**y9Thẻ game 3 triệu đồng
35l*y*3x**3xThẻ game 3 triệu đồng
36p*y*93**93Thẻ game 3 triệu đồng
37f*a***w9Thẻ game 3 triệu đồng
38ng*e*d4**d4Thẻ game 3 triệu đồng
39f*u*kd**kdThẻ game 3 triệu đồng
40s*a*e**e1Thẻ game 3 triệu đồng
41ph*u*6**6vThẻ game 3 triệu đồng
42ng*i*2w**2wThẻ game 3 triệu đồng
43k*i*l**lfThẻ game 3 triệu đồng
44r*o*do**doThẻ game 3 triệu đồng
45f*y*zv**zvThẻ game 3 triệu đồng
46w*i*t**t4Thẻ game 3 triệu đồng
47r*o*er**erThẻ game 3 triệu đồng
48v*y*wf**wfThẻ game 3 triệu đồng
49m*o***p7Thẻ game 3 triệu đồng
50ng*u*d**d8Thẻ game 3 triệu đồng
51T*a*k**nh*6Thẻ game 1 triệu đồng
52nh*a*79**79Thẻ game 1 triệu đồng
53b*i*t0**t0Thẻ game 1 triệu đồng
54tr*e*p2**p2Thẻ game 1 triệu đồng
55c*a*88**88Thẻ game 1 triệu đồng
56ph*u*82**82Thẻ game 1 triệu đồng
57r*y*oj**ojThẻ game 1 triệu đồng
58w*o*2i**2iThẻ game 1 triệu đồng
59q*a*od**odThẻ game 1 triệu đồng
60w*e*n**ntThẻ game 1 triệu đồng
61b*o*69**69Thẻ game 1 triệu đồng
62t*u*ss**ssThẻ game 1 triệu đồng
63w*a*f4**f4Thẻ game 1 triệu đồng
64l*i*8k**8kThẻ game 1 triệu đồng
65f*y*sl**slThẻ game 1 triệu đồng
66x*o*2i**2iThẻ game 1 triệu đồng
67s*o*m9**m9Thẻ game 1 triệu đồng
68g*i*xc**xcThẻ game 1 triệu đồng
69l*e*n8**n8Thẻ game 1 triệu đồng
70ph*u*o**o1Thẻ game 1 triệu đồng
71nh*y*sw**swThẻ game 1 triệu đồng
72ph*u*4x**4xThẻ game 1 triệu đồng
73s*i*qg**qgThẻ game 1 triệu đồng
74t*a*7z**7zThẻ game 1 triệu đồng
75g*y*2g**2gThẻ game 1 triệu đồng
76m*y*o**ovThẻ game 1 triệu đồng
77nh*y*gl**glThẻ game 1 triệu đồng
78q*e*ex**exThẻ game 1 triệu đồng
79k*u*9n**9nThẻ game 1 triệu đồng
80m*a*el**elThẻ game 1 triệu đồng
81q*y*i5**i5Thẻ game 1 triệu đồng
82r*i*mk**mkThẻ game 1 triệu đồng
83q*e*9h**9hThẻ game 1 triệu đồng
84q*u***p2Thẻ game 1 triệu đồng
85t*e*h**h6Thẻ game 1 triệu đồng
86l*u*k8**k8Thẻ game 1 triệu đồng
87f*i*6s**6sThẻ game 1 triệu đồng
88q*e*q5**q5Thẻ game 1 triệu đồng
89qu*o***flThẻ game 1 triệu đồng
90g*y*1**1eThẻ game 1 triệu đồng
91b*a***ubThẻ game 1 triệu đồng
92g*u*d7**d7Thẻ game 1 triệu đồng
93m*o*h9**h9Thẻ game 1 triệu đồng
94w*o*4x**4xThẻ game 1 triệu đồng
95k*y***9fThẻ game 1 triệu đồng
96qu*e*6k**6kThẻ game 1 triệu đồng
97b*i*zd**zdThẻ game 1 triệu đồng
98s*i*b4**b4Thẻ game 1 triệu đồng
99q*o*0m**0mThẻ game 1 triệu đồng
100nh*u***wbThẻ game 1 triệu đồng
101M*m*7**9Thẻ game 500 ngàn đồng
102k*y*k5**k5Thẻ game 500 ngàn đồng
103T*a*b*o**anThẻ game 500 ngàn đồng
104l*a*lz**lzThẻ game 500 ngàn đồng
105Tu**n1*0*1*Thẻ game 500 ngàn đồng
106qu*e*6a**6aThẻ game 500 ngàn đồng
107p*a*h*y**93Thẻ game 500 ngàn đồng
108h**u*4*1**10Thẻ game 500 ngàn đồng
109ng*e*c**cnThẻ game 500 ngàn đồng
110x*u***njThẻ game 500 ngàn đồng
111c*a*s6**s6Thẻ game 500 ngàn đồng
112m*a*xl**xlThẻ game 500 ngàn đồng
113nh*u*m4**m4Thẻ game 500 ngàn đồng
114q*i*q3**q3Thẻ game 500 ngàn đồng
115m*o*90**90Thẻ game 500 ngàn đồng
116qu*a*s5**s5Thẻ game 500 ngàn đồng
117f*y*oc**ocThẻ game 500 ngàn đồng
118m*u*yv**yvThẻ game 500 ngàn đồng
119ng*i*6i**6iThẻ game 500 ngàn đồng
120ng*o*uu**uuThẻ game 500 ngàn đồng
121m*e*za**zaThẻ game 500 ngàn đồng
122t*i*0**0rThẻ game 500 ngàn đồng
123x*a*vn**vnThẻ game 500 ngàn đồng
124r*o*o**odThẻ game 500 ngàn đồng
125n*i*6g**6gThẻ game 500 ngàn đồng
126g*e*4**46Thẻ game 500 ngàn đồng
127t*y*j**jzThẻ game 500 ngàn đồng
128qu*u*b2**b2Thẻ game 500 ngàn đồng
129f*a***w1Thẻ game 500 ngàn đồng
130b*a***wsThẻ game 500 ngàn đồng
131t*o*i**i6Thẻ game 500 ngàn đồng
132j*i***q5Thẻ game 500 ngàn đồng
133j*y*92**92Thẻ game 500 ngàn đồng
134k*a*nv**nvThẻ game 500 ngàn đồng
135k*a***ygThẻ game 500 ngàn đồng
136ng*e*v8**v8Thẻ game 500 ngàn đồng
137nh*o*2**29Thẻ game 500 ngàn đồng
138l*e***u8Thẻ game 500 ngàn đồng
139s*i*f**fvThẻ game 500 ngàn đồng
140p*e*51**51Thẻ game 500 ngàn đồng
141s*a*t3**t3Thẻ game 500 ngàn đồng
142j*y*p0**p0Thẻ game 500 ngàn đồng
143n*e*p8**p8Thẻ game 500 ngàn đồng
144p*y*n2**n2Thẻ game 500 ngàn đồng
145n*u*lg**lgThẻ game 500 ngàn đồng
146p*u*5**5nThẻ game 500 ngàn đồng
147q*e*ya**yaThẻ game 500 ngàn đồng
148p*e*aw**awThẻ game 500 ngàn đồng
149j*i*bh**bhThẻ game 500 ngàn đồng
150g*a***78Thẻ game 500 ngàn đồng
151x*e*ng**y9Thẻ game 200 ngàn đồng
152j*a*q2**q2Thẻ game 200 ngàn đồng
153p*u*yp**ypThẻ game 200 ngàn đồng
154s*i*78**exThẻ game 200 ngàn đồng
155n*e*dw**dwThẻ game 200 ngàn đồng
156q*y*h6**nlThẻ game 200 ngàn đồng
157g*e*j**9hThẻ game 200 ngàn đồng
158b*a*8t**8tThẻ game 200 ngàn đồng
159r*e*b**2tThẻ game 200 ngàn đồng
160gh*i*m1**m1Thẻ game 200 ngàn đồng
161f*a*zo**zoThẻ game 200 ngàn đồng
162g*u*tb**tbThẻ game 200 ngàn đồng
163nh*a*98**98Thẻ game 200 ngàn đồng
164tr*y*r9**r9Thẻ game 200 ngàn đồng
165p*y*y0**y0Thẻ game 200 ngàn đồng
166c*o*4x**4xThẻ game 200 ngàn đồng
167nh*o*0p**0pThẻ game 200 ngàn đồng
168ng*a*rv**rvThẻ game 200 ngàn đồng
169gh*u*is**isThẻ game 200 ngàn đồng
170l*n*t*2**3Thẻ game 200 ngàn đồng
171m*u*sm**smThẻ game 200 ngàn đồng
172T*a*k*a**22**48Thẻ game 200 ngàn đồng
173t*e*4**4sThẻ game 200 ngàn đồng
174Q*y*m*p*0Thẻ game 200 ngàn đồng
175h*e*t*n*8*7Thẻ game 200 ngàn đồng
176l**h**h*n*0*2*8Thẻ game 200 ngàn đồng
177q*o*7n**7nThẻ game 200 ngàn đồng
178t*a*l**7Thẻ game 200 ngàn đồng
179l**h*n*n*1*11Thẻ game 200 ngàn đồng
180P*u*g**u**4Thẻ game 200 ngàn đồng
181b*u*nd**ndThẻ game 200 ngàn đồng
182r*o*qp**qpThẻ game 200 ngàn đồng
183r*i*0**0kThẻ game 200 ngàn đồng
184s*e*m5**m5Thẻ game 200 ngàn đồng
185g*e*44**44Thẻ game 200 ngàn đồng
186j*o*r8**r8Thẻ game 200 ngàn đồng
187v*a*cm**cmThẻ game 200 ngàn đồng
188f*o*15**15Thẻ game 200 ngàn đồng
189n*u***giThẻ game 200 ngàn đồng
190x*y*ct**ctThẻ game 200 ngàn đồng
191tr*y*9w**9wThẻ game 200 ngàn đồng
192q*a*j5**j5Thẻ game 200 ngàn đồng
193ng*i*u**umThẻ game 200 ngàn đồng
194r*i*4q**4qThẻ game 200 ngàn đồng
195t*e*v**vbThẻ game 200 ngàn đồng
196j*o*8**8fThẻ game 200 ngàn đồng
197f*i***grThẻ game 200 ngàn đồng
198p*i***23Thẻ game 200 ngàn đồng
199v*e*ba**baThẻ game 200 ngàn đồng
200b*y*77**77Thẻ game 200 ngàn đồng
201m*e*84**84Thẻ game 200 ngàn đồng
202v*u*qz**qzThẻ game 200 ngàn đồng
203s*a*kc**kcThẻ game 200 ngàn đồng
204l*e*ye**yeThẻ game 200 ngàn đồng
205j*o*et**etThẻ game 200 ngàn đồng
206x*u*2h**2hThẻ game 200 ngàn đồng
207q*i*m**mbThẻ game 200 ngàn đồng
208k*a***f4Thẻ game 200 ngàn đồng
209j*e*lg**lgThẻ game 200 ngàn đồng
210f*i*24**24Thẻ game 200 ngàn đồng
211b*e*g**gbThẻ game 200 ngàn đồng
212gh*e*s**s2Thẻ game 200 ngàn đồng
213t*u*jh**jhThẻ game 200 ngàn đồng
214qu*a*73**73Thẻ game 200 ngàn đồng
215r*e*62**62Thẻ game 200 ngàn đồng
216l*y*l9**l9Thẻ game 200 ngàn đồng
217w*u*tm**tmThẻ game 200 ngàn đồng
218q*i*wp**wpThẻ game 200 ngàn đồng
219ph*u*6**68Thẻ game 200 ngàn đồng
220r*i*2z**2zThẻ game 200 ngàn đồng
221b*u*b**b8Thẻ game 200 ngàn đồng
222qu*o***ewThẻ game 200 ngàn đồng
223l*o*a**avThẻ game 200 ngàn đồng
224m*o*t8**t8Thẻ game 200 ngàn đồng
225j*i***y7Thẻ game 200 ngàn đồng
226f*i*01**01Thẻ game 200 ngàn đồng
227s*u*r5**r5Thẻ game 200 ngàn đồng
228r*a*ej**ejThẻ game 200 ngàn đồng
229f*y*zc**zcThẻ game 200 ngàn đồng
230j*a*sp**spThẻ game 200 ngàn đồng
231k*e*k2**k2Thẻ game 200 ngàn đồng
232qu*u*a1**a1Thẻ game 200 ngàn đồng
233j*o***3rThẻ game 200 ngàn đồng
234g*y*re**reThẻ game 200 ngàn đồng
235b*a*oi**oiThẻ game 200 ngàn đồng
236p*o*70**70Thẻ game 200 ngàn đồng
237gh*i*cf**cfThẻ game 200 ngàn đồng
238p*u*i2**i2Thẻ game 200 ngàn đồng
239k*o*o**o1Thẻ game 200 ngàn đồng
240l*i*03**03Thẻ game 200 ngàn đồng
241q*a*8**80Thẻ game 200 ngàn đồng
242b*i*q**qmThẻ game 200 ngàn đồng
243q*a*2t**2tThẻ game 200 ngàn đồng
244b*y*45**45Thẻ game 200 ngàn đồng
245w*y*ii**iiThẻ game 200 ngàn đồng
246ph*i***2xThẻ game 200 ngàn đồng
247ph*o*me**meThẻ game 200 ngàn đồng
248t*a*ga**gaThẻ game 200 ngàn đồng
249c*y*dv**dvThẻ game 200 ngàn đồng
250r*i*2**21Thẻ game 200 ngàn đồng
251l*a***c0Thẻ game 200 ngàn đồng
252gh*o*fi**fiThẻ game 200 ngàn đồng
253ng*o***lhThẻ game 200 ngàn đồng
254k*e*e5**e5Thẻ game 200 ngàn đồng
255p*y*x7**x7Thẻ game 200 ngàn đồng
256f*u*ps**psThẻ game 200 ngàn đồng
257qu*u*ts**tsThẻ game 200 ngàn đồng
258k*y*9t**9tThẻ game 200 ngàn đồng
259n*e*z2**z2Thẻ game 200 ngàn đồng
260p*u*6**6bThẻ game 200 ngàn đồng
261j*a*a**arThẻ game 200 ngàn đồng
262n*a*i**i6Thẻ game 200 ngàn đồng
263r*u***ytThẻ game 200 ngàn đồng
264r*i*mr**mrThẻ game 200 ngàn đồng
265n*o*4x**4xThẻ game 200 ngàn đồng
266x*i*k**k7Thẻ game 200 ngàn đồng
267l*y***v9Thẻ game 200 ngàn đồng
268gh*o*e0**e0Thẻ game 200 ngàn đồng
269qu*i*yo**yoThẻ game 200 ngàn đồng
270ng*a*e9**e9Thẻ game 200 ngàn đồng
271nh*a*nz**nzThẻ game 200 ngàn đồng
272c*u*qt**qtThẻ game 200 ngàn đồng
273t*a*it**itThẻ game 200 ngàn đồng
274l*o*1g**1gThẻ game 200 ngàn đồng
275tr*y*lz**lzThẻ game 200 ngàn đồng
276r*i*h6**h6Thẻ game 200 ngàn đồng
277c*o*gq**gqThẻ game 200 ngàn đồng
278tr*o*xy**xyThẻ game 200 ngàn đồng
279x*y*q**qhThẻ game 200 ngàn đồng
280f*e***t2Thẻ game 200 ngàn đồng
281ng*e*g**g2Thẻ game 200 ngàn đồng
282f*a***iaThẻ game 200 ngàn đồng
283r*e*p2**p2Thẻ game 200 ngàn đồng
284v*a*38**38Thẻ game 200 ngàn đồng
285qu*a***08Thẻ game 200 ngàn đồng
286n*o*ns**nsThẻ game 200 ngàn đồng
287tr*a*2e**2eThẻ game 200 ngàn đồng
288x*y*rl**rlThẻ game 200 ngàn đồng

LƯU Ý KHI NHẬN THƯỞNG:

**Tiền thưởng đã được cập nhật vào tài khoản thành viên trúng thưởng khi danh sách được công bố.

**Nếu thành viên nằm trong danh sách trúng thưởng nhưng chưa nhận được giải thưởng vui lòng liên hệ nhân viên hỗ trợ trực tuyến VN88.

Chúc mừng tất cả thành viên trúng thưởng, tất cả thành viên có thể tiếp tục tham gia chương trình khuyến mãi mới của VN88 tại đây.