DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG CỦA KHUYẾN MÃI CHƠI LIỀN TAY NHẬN NGAY THƯỞNG LỚN

209

Kết quả chương trình khuyến mãi “CƯỢC CÀNG NHIỀU – THƯỞNG CÀNG TO”

Thông tin khuyến mãi:

  • Sản phẩm: Keno.
  • Thời gian: 01/07/2019 – 15/07/2019 (GMT+8).
  • Số lượng thành viên tham gia: 1750.
  • Số lượng thành viên trúng thưởng: 488.

Danh sách thành viên trúng thưởng:

STTTên đăng nhậpGiải thưởng
1b*a*1d2,000 VND
2qu*a*8v2,000 VND
3x*i*22,000 VND
4c*o*7m2,000 VND
5nh*u*9k2,000 VND
6t*i*262,000 VND
7w*o*112,000 VND
8p*e*2n1,000 VND
9t*e*3l1,000 VND
10c*u*7c1,000 VND
11c*i*0j1,000 VND
12qu*u*b41,000 VND
13nh*y*wp1,000 VND
14s*i*51,000 VND
15l*u*51,000 VND
16w*y*m1,000 VND
17l*u*1,000 VND
18r*u*461,000 VND
19k*i*d1,000 VND
20w*a*pb1,000 VND
21v*u*1,000 VND
22m*e*wb1,000 VND
23c*o*1,000 VND
24k*a*1,000 VND
25p*y*ou1,000 VND
26r*o*1,000 VND
27x*i*951,000 VND
28tr*u*kz1,000 VND
29tr*u*b1,000 VND
30v*y*561,000 VND
31s*e*1,000 VND
32b*a*q1,000 VND
33c*y*581,000 VND
34k*y*a71,000 VND
35x*i*i91,000 VND
36g*i*671,000 VND
37r*e*1,000 VND
38f*o*dv1,000 VND
39r*y*q31,000 VND
40x*y*qg1,000 VND
41ng*i*ft1,000 VND
42l*e*ri1,000 VND
43ng*o*ol1,000 VND
44ng*y*1,000 VND
45ng*e*h1,000 VND
46f*y*1,000 VND
47n*e*q51,000 VND
48w*a*p500 VND
49b*o*m0500 VND
50r*e*500 VND
51s*u*ko500 VND
52nh*i*af500 VND
53p*y*m500 VND
54tr*o*25500 VND
55c*i*i500 VND
56v*u*500 VND
57tr*y*t0500 VND
58q*u*zo500 VND
59l*y*8l500 VND
60ph*e*1f500 VND
61l*u*oo500 VND
62b*o*500 VND
63t*i*j9500 VND
64g*i*500 VND
65x*e*500 VND
66t*a*se500 VND
67b*a*63500 VND
68k*o*m4500 VND
69nh*o*c6500 VND
70k*i*a500 VND
71b*o*5z500 VND
72f*e*hy500 VND
73g*o*qh500 VND
74nh*a*500 VND
75t*a*500 VND
76gh*y*w500 VND
77gh*o*b500 VND
78w*o*66500 VND
79f*u*5t500 VND
80c*o*pg500 VND
81ng*y*6p500 VND
82b*i*gi500 VND
83b*u*0500 VND
84ph*y*500 VND
85j*u*ze500 VND
86ng*e*h1500 VND
87l*u*x6500 VND
88x*i*sg500 VND
89c*o*j500 VND
90ph*i*u3500 VND
91j*a*kd500 VND
92x*i*500 VND
93v*e*500 VND
94w*i*n500 VND
95w*u*0500 VND
96b*e*2t500 VND
97c*u*tt500 VND
98ng*u*500 VND
99f*a*6g500 VND
100nh*a*ix500 VND
101m*y*67500 VND
102x*u*m8500 VND
103w*a*7d500 VND
104x*e*xr500 VND
105q*y*qp500 VND
106n*y*tr500 VND
107w*o*y500 VND
108v*o*kb500 VND
109gh*o*91500 VND
110m*i*xf500 VND
111x*i*x6500 VND
112j*y*vl500 VND
113s*y*3500 VND
114f*u*n500 VND
115t*a*gb500 VND
116l*e*3g500 VND
117v*i*x200 VND
118g*o*9f200 VND
119g*i*0z200 VND
120gh*o*a5200 VND
121v*e*al200 VND
122g*o*kr200 VND
123c*i*g200 VND
124c*o*ie200 VND
125ph*i*200 VND
126b*o*200 VND
127nh*o*z200 VND
128w*o*3q200 VND
129ng*u*wu200 VND
130r*i*fd200 VND
131nh*e*9d200 VND
132n*o*200 VND
133p*e*u1200 VND
134w*o*p0200 VND
135r*y*200 VND
136ph*e*200 VND
137tr*a*xx200 VND
138q*o*sh200 VND
139nh*e*79200 VND
140q*e*74200 VND
141v*o*b6200 VND
142g*e*p200 VND
143g*a*200 VND
144v*a*q1200 VND
145x*o*cn200 VND
146nh*a*2n200 VND
147m*i*v200 VND
148r*e*oi200 VND
149nh*a*200 VND
150q*e*5x200 VND
151ng*a*48200 VND
152g*a*a200 VND
153tr*i*h8200 VND
154gh*e*jk200 VND
155k*o*c200 VND
156g*y*tr200 VND
157q*e*200 VND
158q*i*m200 VND
159r*o*q1200 VND
160t*u*mb200 VND
161k*y*xw200 VND
162n*e*2u200 VND
163qu*o*5m200 VND
164f*u*vl200 VND
165s*e*9s200 VND
166v*y*7l200 VND
167w*i*fn200 VND
168k*i*200 VND
169l*y*bw200 VND
170k*y*t0200 VND
171qu*u*j200 VND
172nh*e*200 VND
173f*u*pc200 VND
174k*e*200 VND
175t*e*ag200 VND
176v*i*i8200 VND
177gh*a*2m200 VND
178j*y*y200 VND
179f*o*7u200 VND
180c*o*18200 VND
181q*y*y3200 VND
182qu*y*200 VND
183m*i*i1200 VND
184x*u*88200 VND
185tr*a*200 VND
186ph*o*29200 VND
187c*e*45200 VND
188gh*o*200 VND
189j*a*e200 VND
190w*y*200 VND
191nh*i*9200 VND
192gh*e*5200 VND
193q*a*1x200 VND
194n*u*200 VND
195g*a*200 VND
196gh*e*zi200 VND
197tr*i*q9200 VND
198ph*i*o7200 VND
199m*a*zl200 VND
200nh*o*13200 VND
201c*u*qx200 VND
202w*y*200 VND
203k*y*s9200 VND
204tr*e*ha200 VND
205nh*i*200 VND
206l*a*200 VND
207nh*u*ak200 VND
208r*y*wd200 VND
209nh*i*200 VND
210r*y*200 VND
211nh*a*pm200 VND
212q*a*0200 VND
213w*i*31200 VND
214m*a*w200 VND
215l*y*fs200 VND
216q*o*jm200 VND
217ph*a*200 VND
218c*e*200 VND
219ng*e*d2200 VND
220w*u*pk200 VND
221q*y*44200 VND
222n*e*mp200 VND
223ng*i*200 VND
224g*a*6b200 VND
225qu*y*od200 VND
226v*u*ke200 VND
227g*o*l7200 VND
228ng*e*ww200 VND
229ng*i*t1200 VND
230w*i*a3200 VND
231j*u*a8200 VND
232k*i*z0200 VND
233c*u*8m200 VND
234tr*i*e200 VND
235f*e*200 VND
236p*o*tr200 VND
237w*y*86200 VND
238f*a*b200 VND
239nh*y*1g200 VND
240n*i*5h200 VND
241l*e*al200 VND
242w*e*200 VND
243m*u*r6200 VND
244nh*a*lp200 VND
245b*i*tx200 VND
246n*a*he200 VND
247g*e*2v200 VND
248f*y*in200 VND
249b*e*mk200 VND
250w*u*a200 VND
251v*a*rx200 VND
252g*y*w200 VND
253v*a*200 VND
254gh*y*1y200 VND
255j*y*200 VND
256s*y*n200 VND
257t*y*200 VND
258t*a*sl200 VND
259ph*u*c4200 VND
260p*e*1200 VND
261k*a*n5200 VND
262m*e*200 VND
263c*e*d1200 VND
264m*i*wu200 VND
265gh*a*x6200 VND
266j*i*200 VND
267w*a*4200 VND
268n*y*200 VND
269t*i*qq200 VND
270n*u*9h200 VND
271t*i*34200 VND
272qu*i*39200 VND
273c*e*is200 VND
274g*e*6s200 VND
275r*i*d200 VND
276m*a*12200 VND
277g*i*200 VND
278t*y*o200 VND
279gh*o*ys200 VND
280tr*y*3m200 VND
281l*o*3w200 VND
282t*y*4o200 VND
283q*e*jn200 VND
284x*o*200 VND
285q*e*zv200 VND
286f*a*j5200 VND
287s*a*zm200 VND
288p*i*21200 VND
289b*u*0c200 VND
290k*u*xl200 VND
291g*u*03200 VND
292gh*a*xv200 VND
293x*e*0e200 VND
294r*i*5p200 VND
295v*u*4n200 VND
296g*u*9f200 VND
297qu*e*200 VND
298b*o*u200 VND
299ph*e*mf200 VND
300c*i*u7200 VND
301c*e*4s200 VND
302p*a*9200 VND
303ph*a*h9200 VND
304v*e*2k200 VND
305s*o*bu200 VND
306q*e*i200 VND
307f*a*200 VND
308j*i*200 VND
309s*o*200 VND
310f*i*20200 VND
311nh*e*0200 VND
312f*a*mc200 VND
313tr*e*3200 VND
314g*e*hh200 VND
315l*a*gm200 VND
316f*y*200 VND
317l*i*0200 VND
318c*a*96200 VND
319r*u*1200 VND
320nh*i*fh200 VND
321v*y*pq200 VND
322r*u*en200 VND
323c*u*tm200 VND
324ng*e*4l200 VND
325j*y*x1200 VND
326w*i*8k200 VND
327s*i*8o100 VND
328nh*u*gp100 VND
329f*a*rk100 VND
330l*a*j100 VND
331f*y*0f100 VND
332m*a*ta100 VND
333f*y*by100 VND
334f*o*h5100 VND
335c*o*100 VND
336k*i*wz100 VND
337tr*e*b100 VND
338t*e*75100 VND
339f*e*100 VND
340l*a*41100 VND
341gh*y*100 VND
342c*o*qx100 VND
343b*i*b6100 VND
344b*y*3x100 VND
345r*u*v7100 VND
346g*i*m6100 VND
347b*u*d100 VND
348p*e*g100 VND
349k*o*64100 VND
350n*a*c8100 VND
351m*i*yb100 VND
352p*e*00100 VND
353f*i*pk100 VND
354gh*o*9g100 VND
355ph*a*r5100 VND
356p*o*100 VND
357gh*u*kk100 VND
358p*i*100 VND
359l*o*yd100 VND
360g*a*n100 VND
361g*e*bb100 VND
362x*u*100 VND
363ng*i*7o100 VND
364l*u*ff100 VND
365t*o*100 VND
366f*u*h5100 VND
367q*o*dm100 VND
368ng*y*58100 VND
369q*a*l100 VND
370q*i*11100 VND
371j*y*54100 VND
372m*o*2100 VND
373r*i*4g100 VND
374qu*a*1e100 VND
375x*y*sl100 VND
376nh*a*l100 VND
377r*o*46100 VND
378g*o*xv100 VND
379c*o*b1100 VND
380qu*o*2h100 VND
381n*o*p8100 VND
382n*a*p100 VND
383x*u*4100 VND
384tr*a*3z100 VND
385f*o*100 VND
386w*e*6o100 VND
387s*e*100 VND
388v*o*zq100 VND
389c*y*l4100 VND
390b*o*9j100 VND
391nh*i*m4100 VND
392qu*o*b100 VND
393w*a*hm100 VND
394j*e*2100 VND
395l*y*100 VND
396w*i*nl100 VND
397q*i*oy100 VND
398k*y*zp100 VND
399tr*u*100 VND
400x*e*100 VND
401j*a*vm100 VND
402w*u*zs100 VND
403tr*y*yj100 VND
404p*e*z0100 VND
405ng*i*am100 VND
406g*u*kx100 VND
407ng*a*100 VND
408l*e*2100 VND
409g*i*4f100 VND
410ph*a*43100 VND
411ph*a*dz100 VND
412ph*u*b100 VND
413b*i*zi100 VND
414b*o*100 VND
415q*i*k4100 VND
416tr*i*i2100 VND
417qu*y*38100 VND
418tr*e*uh100 VND
419w*u*1w100 VND
420r*a*u8100 VND
421n*u*gh100 VND
422c*o*ah100 VND
423s*o*7g100 VND
424m*u*100 VND
425g*o*100 VND
426ng*y*40100 VND
427x*e*jr100 VND
428w*a*gi100 VND
429t*a*9e100 VND
430w*o*e9100 VND
431ng*u*a100 VND
432nh*e*tu100 VND
433b*u*m7100 VND
434c*e*ux100 VND
435l*o*100 VND
436f*o*zo100 VND
437m*u*100 VND
438k*y*9h100 VND
439b*e*2e100 VND
440m*e*6w100 VND
441ph*e*ze100 VND
442tr*e*0k100 VND
443tr*o*k100 VND
444m*i*ch100 VND
445s*y*vb100 VND
446q*o*e100 VND
447v*o*rk100 VND
448r*y*s100 VND
449s*i*z7100 VND
450v*y*100 VND
451b*e*5v100 VND
452w*a*5100 VND
453n*y*45100 VND
454v*a*l100 VND
455k*y*pg100 VND
456t*i*n9100 VND
457ng*i*l9100 VND
458nh*u*pj100 VND
459b*u*pf100 VND
460n*y*100 VND
461l*o*y100 VND
462k*i*fs100 VND
463nh*e*n7100 VND
464f*a*pi100 VND
465f*a*t4100 VND
466tr*o*s100 VND
467j*o*l2100 VND
468k*i*t100 VND
469r*e*vj100 VND
470l*a*16100 VND
471ng*y*n3100 VND
472g*y*v9100 VND
473x*e*o100 VND
474v*o*qk100 VND
475q*o*j0100 VND
476nh*y*yq100 VND
477p*o*100 VND
478c*o*100 VND
479ng*e*r100 VND
480w*y*k7100 VND
481m*o*100 VND
482tr*o*100 VND
483s*u*0d100 VND
484k*o*55100 VND
485j*a*100 VND
486tr*a*8100 VND
487ph*a*76100 VND
488qu*e*gy100 VND

LƯU Ý KHI NHẬN THƯỞNG:

**Tiền thưởng đã được cập nhật vào tài khoản thành viên trúng thưởng khi danh sách được công bố.

**Nếu thành viên nằm trong danh sách trúng thưởng nhưng chưa nhận được giải thưởng vui lòng liên hệ nhân viên hỗ trợ trực tuyến VN88.

**Thành viên chịu phí nạp thẻ cào.

Chúc mừng tất cả thành viên trúng thưởng, tất cả thành viên có thể tiếp tục tham gia chương trình khuyến mãi mới của VN88 tại đây.